Haluatko mukaan?

Haluatko tulla mukaan?

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tilaisuuksiimme ja toimintaamme! 

Tilaisuuksiimme saa tulla mukaan, kuuluitpa johonkin toiseen seurakuntaan tai et mihinkään. Meillä saa käydä, vaikkei haluaisi sen enempää sitoutua. Tule kurkkaamaan, jos vaan yhtään kiinnostaa!

Jos etsit itsellesi hengellistä kotia, tule tutustumaan. Jos kiinnostuit, mutta epäröit, voit olla meihin ensin vapaasti yhteydessä.

Jos sinua kiinnostaa seurakuntamme jäsenyys, voit alta lukea lisää siitä, miten tullaan metodistiksi. Kirkossamme emme kuitenkaan kysele jäsenyyden perään, vaan olemme iloisia jokaisesta, joka haluaa etsiä Herraa.

Haluatko saada tietoa tulevista tilaisuuksistamme myös seurakuntamme WhatsApp-kanavan kautta?

Voit tilata kanavamme (Kuopion Metodistiseurakunta) täältä:

https://whatsapp.com/channel/0029VabNUKRK0IBhWsw2Nk3j

Miten tullaan metodistiksi?

Wesleyn armonjärjestys

Usein luullaan, että metodismissa on jonkinlainen metodi, jota suorittamalla ihminen pelastuu. Vaikka tämä on virheellinen käsitys, on siinä totuuden siemen. Wesley järjestelmällisenä ihmisenä selitti uskoontulon ja uskonelämän eri vaiheet. Näitä vaiheita Wesley kutsui armonjärjestykseksi. Vaiheita on viisi.

Ennaltakäyvä armo. Ensimmäisenä on ennaltakäyvä armo, joka tarkoittaa Jumalan toimintaa uskosta osattomissa ihmisissä. Ennaltakäyvässä armossa Jumalan päämääränä on saattaa ihminen tilanteeseen ja tilaan, jossa hän ottaa evankeliumin vastaan ja tekee parannuksen. Tämä sisältää ajatuksen etsikkoajasta, jolloin ihminen kokee erityisesti Jumalan kutsuvan itseään. Se sisältää myös kasvatuksen, ympäristön vaikutuksen ja evankelioinnin, kuten myös Jumalan yleisen ilmoituksen. Ennaltakäyvällä armolla Jumala kutsuu ihmistä ja tasoittaa hänelle tietä.

Parannuksenteon armo. Toisena vaiheena on parannuksenteon armo, joka tarkoittaa sitä, ihminen on ennaltakäyvän armon välityksellä tullut ymmärtämään oman syntisyytensä ja haluaa tehdä parannuksen. Parannuksen teko on tietoinen päätös, mutta se on Jumalan vaikuttamaa armonsa kautta.

Vanhurskauttamisen armo. Kolmantena on vanhurskauttamisen armo, joka on seurausta parannuksen teosta. Vanhurskauttaminen ei johdu parannuksentekijän omasta teosta tai ansiosta, vaan se on Jumalan pelastava teko ja perustuu Kristuksen työhön. Vanhurskauttamisessa tapahtuu syntien anteeksianto armosta. Vanhurskauttaminen ei kuitenkaan metodistisessa näkemyksessä ole kertakaikkinen tapahtuma, vaan jatkuvaa. Elämme vanhurskauttavassa uskossa päivittäin.

Vanhurskauttamiseen liittyy myös kokemus pelastusvarmuudesta. Pelastusvarmuus perustuu lähinnä Roomalaiskirjeen 8. lukuun, jonka mukaan Jumalan lapset ovat saaneet Jumalan Hengen. Tähän liittyy myös metodistinen näkemys kokemuksellisuudesta, vaikka se ei tarkoitakaan tunnekokemusten korottamista, vaan sisäistä varmuutta.

Uudestisyntymisen ja pyhityksen armo. On vaikea erottaa vanhurskauttamista ja uudestisyntymistä toisistaan ajallisesti. Etenkin vanhurskauttamisen jatkuvasta luonteesta johtuen armonjärjestyksen eri kohdat voidaan nähdä myös päällekkäisinä tai lomittaisina. Vanhurskauttamisen kokenut voi tarvita uudelleen parannuksentekoa ja uudestisyntymisen kokenut vanhurskauttamista.

Siinä missä vanhurskauttaminen on ihmiseen kohdistuvaa, uudestisyntyminen on ihmisessä tapahtuvaa. Uudestisyntyminen on Jumalan työ, joka tapahtuu siinä hetkessä, kun ihminen tekee parannuksen ja kääntyy. Ilman uudestisyntymistä ei voi päästä osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Uudestisyntynyt ihminen voi tuntea olevansa Jumalan lapsi ja Pyhä Henki johdattaa häntä.

Uudestisyntymisen jälkeen alkaa pyhityksen armo, joka on hengellistä kasvua uskon kautta. Sekin on Jumalan vaikuttamaa Pyhän Hengen työtä uskovissa. Pyhitys vaikuttaa ulospäin Hengen hedelmänä. Pyhitystä voi verrata lapsen kasvamiseen aikuiseksi.

Kristillinen täydellisyys. Yksi metodismin vaikeimpia käsitteitä on armonjärjestyksen viimeinen kohta, kristillinen täydellisyys. Se on pyhityksen päämäärä. Metodistikirkossa kristillisellä täydellisyydellä tarkoitetaan täydellisyyttä rakkaudessa, niin että ihminen on kokonaan omistautunut Jumalalle. Se ei tarkoita virheettömyyttä tai vapautta heikkouksista ja kiusauksista. Lopullisen täydellisyyden saavutamme vasta iankaikkisuudessa.

Metodistikirkon jäsenyys

Metodistikirkossa jäseneksi tullaan kasteen ja henkilökohtaisen uskon tunnustuksen kautta. Koska metodistikirkolla on käytössä lapsikaste, on meillä käytännössä kahdenlaisia jäseniä, kastettuja jäseniä valmistavassa jäsenyydessä ja tunnustavia jäseniä. Tunnustavat jäsenet ovat kastettuja ja uskonsa tunnustavia jäseniä, joilla on täydet jäsenen oikeudet. Aikuisilla jäsenyyden ehtona on kasteen lisäksi myös henkilökohtainen usko. Wesley antoi metodistisiin seuroihin liittymiselle vain yhden ehdon: halu pelastua synneistä. Nykyisin tämä ei enää ole ainoa kriteeri, mutta toisaalta Wesleyn metodistiset seurat eivät olleetkaan seurakuntia vaan seurakunnan sisällä toimivia ryhmiä.

Seurakunnan jäseneksi hyväksymisestä päättää seurakunnan pastori yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntakonferenssi voi päättää jäsenen erottamisesta, jos hän ei enää elä eikä toimi seurakunnan tarkoituksen ja Metodistikirkon opin ja tunnustuksen mukaisesti. Aikaisemmin Metodistikirkossa oli käytössä koejäsenyys. Jäseneksi haluava hyväksyttiin ensin koejäseneksi. Koeaikana, joka kesti vähintään kuusi kuukautta, jonka aikana seurakunta saattoi tarkkailla koejäsentä, onko hän kelvollinen jäseneksi, ja koejäsen saattoi tarkkailla seurakuntaa, onko se sellainen, missä hän haluaa olla. Koejäsenyys päättyi joko eroon, täysijäseneksi hyväksymiseen tai se ei päättynyt.

Vaikka metodismi on ekumeeninen ja yhteiskristillinen, on sille tärkeää jäsenten selvä sitoutuminen paikallisseurakuntaan. Tämä liittyy toisaalta Wesleyltä perittyyn näkökulmaan jokaisen kristityn yhteisestä palvelusta, mutta myös konnektionaaliseen rakenteeseen. Seurakunta on uskovien yhteisö, jossa tehdään työtä yhteisen työn hyväksi toinen toista tukien. Seurakunta ei ole vain evankeliumin levittämistä varten vaan myös uskovien kasvatuspaikka. Tämä seurakuntayhteyden tärkeys näkyy myös jäseneksiottokysymyksissä, joita ei tietääkseni millään muulla kirkkokunnalla ole. Kysymykset ovat seuraavat:

Vahvistatko Jumalan ja tämän seurakunnan edessä sen uuden liiton Kristuksessa, johon sinä jo kuulut uskon ja kasteen kautta?

Tunnustatko Jeesuksen Kristuksen Pelastajaksesi ja Herraksesi ja tahdotko seurata Häntä, kun Hän kutsuu sinua palvelukseensa?

Tunnustatko kristillisen uskon sellaisena, kuin se on esitetty Vanhassa ja Uudessa Testamentissa?

Tahdotko Jumalan avulla elää kristillistä elämää ja olla uskollinen jäsen Kristuksen kirkossa?

Tahdotko olla uskollinen Metodistikirkolle ja tukea sitä rukouksillasi, läsnäolollasi, varoillasi ja palveluksillasi?

Vastattuaan myöntävästi näihin kysymyksiin henkilö siunataan seurakunnan jäsenyyteen.