Esittely

KUOPION METODISTISEURAKUNTA

Lämminhenkinen seurakunta keskellä Kuopiota

Yhteyttä, rukousta ja juurtumista Raamattuun.
Siinäpä pääpalaset toiminnastamme.

Tutustu toimintaamme

Kirkollinen yhteisö

(Yhteys) Metodistikirkkona yhteytemme ydin on suhteemme Jumalaan, toisiin kristittyihin sekä ympäröivään maailmaan.

(Ajattomuus) Metodistikirkkoa ei määritä sen järjestäytymismuoto, vaan usko Kristukseen ja sanoma Jumalan rakkaudesta luomakuntaansa
kohtaan. Metodistikirkko on elävä yhteisö, joka on jatkuvassa muutoksessa. Metodistikirkon,
seurakuntien ja jokaisen kristityn tulee pysyä Jumalan ajattomassa sanomassa ja samaan aikaan soveltaa sitä Apostolien tekojen esimerkin
mukaisesti ajan, olosuhteiden ja kulttuurin mukaan.

Jeesus antaa meille kristityn elämän
esimerkin. Hänen seuraamisensa johtaa myös kasvamiseen Hänen kaltaisekseen. Jeesuksen ope-
tuksen ja elämän kautta opimme ymmärtämään Raamattua ja soveltamaan sitä elämäämme.

(Tehtävä) Tehtävämme* metodistikirkkona ja Jeesuksen opetuslapsina on yhteinen ja jokaisella on siinä oma, tärkeä paikkansa ja jokainen toimii yhteisen päämäärän hyväksi.
Metodistikirkossa otetaan huomioon koko ympäröivä maailma. Siihen liittyy vastuu ja kasvu. Opetuslapsista koostuva metodistikirkko toimii oikeudenmukaisuuden ja oikeuden toteutumisen puolesta, taistelee hyvän puolella pahaa vastaan ja varjelee Jumalan käskyn mukaisesti luomakuntaa. Opetuslapsen pyhyys on sekä henkilökohtaista että sosiaalista.

* Metodistikirkon tehtävä on tehdä
opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle maailman
muuttamiseksi.

Kokemuksellinen yhteisö

(Merkityksellisyys) Metodistikirkko ja sen sanoma tavoittaa nykyajan ihmiset niin, että he ymmärtävät sen, kokevat ne merkitykselliseksi ja voisivat vastaanottaa Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa.

(Hengellisyys) Erilaiset kristilliset tavat ja hengelliset kokemukset huomioidaan ja niitä kunnioitetaan. Jokainen kokee hengellisyyden
ja Pyhän Hengen toiminnan eri tavoin, emmekä siksi saa tehdä sille liian tiukkoja raja-aitoja.

Uskomme, että Jumalan yliluonnollinen toiminta vaikuttaa uskovissa ja kirkossa, mutta
myös niiden kautta kaikkeen maailmaan. Se on luonnollista sekä yksilön että kirkon elämässä.

(Kunnioitus)
Erilaiset yksilöt näkevät
toisensa arvokkaina ja merkityksellisinä, toisiaan
täydentävinä.

Vapaa yhteisö

(Vapaus) Metodistikirkolla on Jumalan
antama oma erityinen kutsumus ja paikka maailmassa. Sillä ja sen seurakunnilla sekä muilla
yhteisöillä ja jäsenillä on vapaus määrittää järjestäytymismuotoja sekä muodostaa opillisia tulkintoja kirkkojärjestyksen ja metodistikirkon
opillisen ytimen puitteissa.

Vapauteen liittyy vastuu käyttää omaa vapauttaan paitsi itsensä myös lähimmäistensä hyväksi ja yhdessä Kristuksen kirkkona koko maailman hyvinvoinnin tukemiseen. Se tarkoittaa rakkautta ja välittämistä, joka kohdistuu jokaiseen ihmiseen ja koko luomakuntaan.

(Yksilöllisyys) Jumalan edessä olemme
yhdenvertaisia sukupuolesta, sukulaisuuksista, kansallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai
muusta ihmisen henkilöä määrittävästä asiasta riippumatta.

(Kasvu) Jokaisella on vapaus kasvaa ja elää Jumalan kuvana oman persoonallisuutensa, identiteettinsä, lahjojensa ja kutsumuksensa mukaisesti. Matka kristittynä alkaa jo ennen kuin ihminen tuntee Jumalaa ja jatkuu koko elämän.
Se on riippuvaista Jumalan Pyhästä Hengestä, joka uudestisynnyttää meidät Jumalan lapsiksi sekä antaa voimaa elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Seurakuntamme arvot

Seurakuntana määrittelimme vuonna 2020 toimintaamme ohjaavat arvot. Pitkän pohdinnan jälkeen kiteytimme arvot neljän otsikon alle.

Raamatullisuus

Tärkein uskomme ohjaaja on Raamattu. Raamattu todistaa meille Jumalan luomistyöstä, pelastuksesta ja syntien sovituksesta Jeesuksessa Kristuksessa, sekä Jumalan huolenpidosta.

Rukous

Rukouksessa voimme kohdata Jumalan. Haluamme rohkaista seurakuntalaisia löytämään rukouksen omassa arjessaan. Yhteisöllinen rukouselämä seurakunnassa rakentuu erilaisista rukouksen tavoista.

Yhteisöllisyys

Seurakuntamme haluaa olla rakentava, rakastava ja turvallinen yhteisö, jossa jokaisen persoonaa kunnioitetaan ja arvostetaan. Yhteyteen olet tervetullut niin hyvänä kuin huononakin päivänä.

Opetuslapsena kasvaminen

Haluamme tarjota tukea seurakuntalaisten kasvuun Jeesuksen Kristuksen seuraajina. Jokainen jäsen Kristuksen ruumiissa on arvokas ja ainutlaatuinen, ja haluamme auttaa Herran seuraajia löytämään lahjansa ja vaeltamaan eteenpäin omassa kutsumuksessaan.